Buradasınız

Açıklama

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10 uncu maddesinde başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluşların, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye kaydedilmek üzere tahsil edebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

14.02.2006 tarih ve 26080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği” (Sıra No:1) ile Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti tarifesi 01.03.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır

Bu nedenle, 01.03.2006 tarihinden sonra vatandaşlar tarafından Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yapılacak başvurular için kendilerinden talep edilecek ücretlerin merkezde Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına veya saymanlığın aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına, defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ve mal müdürlerine yatırılması gerekmektedir.

BANKA HESAP NUMARALARI

TC. Merkez Bankası Ankara Şubesi (350.101.202)

TC. Ziraat Bankası Maliye Bürosu Şubesi (40525822-5001)

Türkçe